Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Walne Zebranie Członków

W dniu 18 lutego 2017r. w Jawornicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Montownia, podczas którego:

– zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Montownia za rok 2016

– zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Montownia za rok 2016

– przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.  

Podczas zebrania omówiono także plan działalności Stowarzyszenia na 2017 rok.

 

Walne Zebranie Członków poprzedziło posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego dokonano kontroli Sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności a także dokumentacji merytorycznej i księgowej za rok 2016r.

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię w przedmiotowym zakresie.

 

Wszystkim obecnym na zebraniu dziękuję za obecność i aktywny udział.