Władze stowarzyszenia

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW:

Aktualna lista członków zwyczajnych Stowarzyszenia MONTOWNIA: pobierz

ZARZĄD:

Skład Zarządu Stowarzyszenia Montownia – Kadencja 2016-2021:

1) Katarzyna Ochman-Sozańska – Prezes Zarządu
2) Anna Mazur – Wiceprezes Zarządu
3) Mariusz Pietruszka – Skarbik

KOMISJA REWIZYJNA:

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Montownia – Kadencja 2016-2021:

1) Amelia Dreszer
2) Urszula Monkos
3) Anna Małysa.