Statut

Statut Stowarzyszenia do pobrania: pobierz

Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne 1
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 2
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 2
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 4
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 7
Rozdział VI. Postanowienia końcowe 8