Dane podstawowe

Nazwa: Stowarzyszenie MONTOWNIA

Status prawny: stowarzyszenie działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 ze zmianami)

Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 11 kwietnia 2016r.
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, numer KRS : 0000612286

Struktura Stowarzyszenia MONTOWNIA – Organy Stowarzyszenia:

  • Walne Zebranie Członków
  • Komisja Rewizyjna
  • Zarząd