Cele

Celem stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych oraz inicjatywach sportowych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
 • propagowanie historii i tradycji regionalnej,
 • budowanie więzi międzyludzkich,
 • kreowanie, inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i promocji zdrowia,
 • wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom zarówno młodym, jak i starszym pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.
   

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie warsztatów twórczych,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 • organizowanie imprez kulturalnych,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 • fundowanie stypendiów,
 • pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.