Konkursy

Stowarzyszenie Montownia ogłasza konkursy fotograficzne i plastyczne w następujących zakresach tematycznych:

Konkurs fotograficzny „Tajemnicze Zakamarki Lublińca”

Konkurs fotograficzny „Portret z Książką”

Konkurs plastyczny „Pocztówka z Lublińca”

Konkurs plastyczny „To, co cenię najbardziej”

Czas trwania konkursów: od 24 listopada do 15 grudnia 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach poszczególnych konkursów.

Konkurs fotograficzny „Tajemnicze Zakamarki Lublińca”
Regulamin
Zał. nr 1
Zał. nr 2

Konkurs fotograficzny „Portret z Książką”
Regulamin
Zał. nr 1
Zał. nr 2

Konkurs plastyczny „Pocztówka z Lublińca”
Regulamin
Zał. nr 1
Zał. nr 2

Konkurs plastyczny „To, co cenię najbardziej”
Regulamin
Zał. nr 1
Zał. nr 2

Projekt współfinansowany przez Gminę Lubliniec w ramach umowy nr ZSO.524.2.00014.2017 z dnia 05.04.2017r. o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)