Zadania publiczne

Uczta Kreatywna – kulturalno-artystyczno-edukacyjne warsztaty i wydarzenia dla mieszkańców Lublińca”

Projekt współfinansowany przez Gminę Lubliniec w ramach umowy nr ZSO.524.2.00014.2017 z dnia 05.04.2017r. o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)
Całkowita wartość projektu: 33 194,50 zł
Wysokość przyznanego dofinansowania: 17 469,00 zł
Okres realizacji: od 05.04.2017r. do 31.12.2017r.

Zadanie publiczne pod nazwą „Uczta Kreatywna – kulturalno-artystyczno-edukacyjne warsztaty i wydarzenia dla mieszkańców Lublińca” to cykl warsztatów czytelniczo-artystycznych, warsztatów edukacyjnych oraz warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Montownia dla mieszkańców Miasta Lublińca. W ramach realizacji zadania zaplanowano:

 • „Galaktyki Czytelnika” – warsztaty czytelniczo-artystyczne
 • Zajęcia dla dzieci „Centrum Badacza”:
  a) „MatSkład czyli papierowa kraina wyobraźni” – zajęcia matematyczne z origami
  b) „Strefa Kostek” – kreatywne zajęcia z kostką Rubika
  c) „Szkoła Szachowa MAT” – szkółka szachowa

 • „Przystanek Przestrzeń” – warsztaty edukacyjne dla dzieci w zakresie odczuwania przestrzeni.
 • „Spotkania z fotografią” – warsztaty fotograficzne dla dzieci i dorosłych
 • „Z Kulturką na Trawie” – rodzinna impreza plenerowa propagująca kulturę i sztukę a także kreatywne spędzanie czasu z dziećmi
 • Konkursy plastyczne i fotograficzne dla dzieci.

„NINJA PROJEKT” – zajęcia sportowe dla dzieci”

Projekt współfinansowany przez Gminę Lubliniec w ramach umowy nr ZSO.524.1.00029.2017 z dnia 05.04.2017r. o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).
Całkowita wartość projektu: 15 385,70 zł
Wysokość przyznanego dofinansowania: 11 544,00 zł
Okres realizacji: od 05.04.2017r. do 31.12.2017r.

Zadanie publiczne pod nazwą „NINJA PROJEKT” – zajęcia sportowe dla dzieci” to cykl zajęć sportowych dla dzieci, które wpłyną na poprawę ich kondycji fizycznej oraz prawidłowy rozwój.
W ramach zadania zaplanowano zajęcia sportowe w następującym zakresie:

 • piłka nożna
 • elementy sztuk walki – karate, judo
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe i zręcznościowe.